Åpningstider:

Hverdager fra 07:00 til 17:30. Lørdager fra 10:00 - 16:00. Utenom dette har vi døgnåpen budvakt som tar oppdrag hele døgnet, alle dager, hele året. Det beregnes 100 % overtid på standard priser utenom vanlig åpningstid, 50 % ekstra innenfor åpningstiden på lørdager.Utenom åpningstid beregnes all kjøring som express / VIP.

Onlinebestilling:

Benyttes hverdager fra 07:30 - 16:00. Dette er tidsrom for behandling av nettbestilling. Noe som må tas innen 08:00 - ring og bestill på vårt telefonnummer der det alltid vil være en som styrer oppdragene.

Forsikring:

Alle oppdrag skjer etter NSAB (Nordisk speditørforbunds generelle bestemmelser). Vi anbefaler for sikkerhets skyld egen forsikring dersom sendingen er av en viss verdi, da forsikring som inngår i NSAB kun erstatter inntil et visst beløp.

Satser:

Less / Loss    55,- pr 10 minutter

Venting            50,- pr 5 minutter

Bomavgift        Etter faktisk sum

Ring for info om ytterligere satser som eventuelt måtte tilkomme